Uvodna riječ
Tranzicijske reforme i globalno tržište traže od svih sudionika javnog i gospodarskog života neprekidno stjecanje novih i usavršavanje postojećih znanja. Sustavi obrazovanja suvremenih društava stoga su dinamički usmjereni prema potrebama tržišta rada.
Redovito školsko obrazovanje u Hrvatskoj ne može u potpunosti odgovoriti izazovima uskladbe naučenog i praktički primjenjivog, pa pučka i otvorena učilišta postaju sve važnija karika obrazovne prilagodbe novim radnim uvjetima, tehnologijama i upravljačkim tehnikama.
Pučko otvoreno učilište Sinj osnovano je kao javna ustanova za obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje. Dvadesetak predavača suradnika s visokom stručnom spremom raznih profila garantira kvalitetnu implementaciji stručnih znanja i vještina koje pruža široki spektar obrazovnih programa koji su verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i koji se upisuju u radnu knjižicu.
Riječ je o 20 različitih programa osposobljavanja i usavršavanja i programu srednjoškolske prekvalifikacije u zanimanje prodavač. Programima usavršavanja i osposobljavanja obuhvaćen je široki spektar zanimanja - računalni operator, napredni računalni operator, poslovna tajnica, suradnik u novinarstvu, samostalni knjigovođa i 14 vrsta rukovatelja građevinskim strojevima.
Pučko otvoreno učilište Sinj pokrenut će i školu stranih jezika s posebnim naglaskom na tečajeve stranih jezika za djelatnike u turizmu (konobari, kuhari...).
Planira se i pokretanje informatičkih tečajeva za učenike osnovnih škola, pripremnih seminara za polaganje prijemnih ispita, stručnih skupova, predavanja, okruglih stolova, radionica itd.
Dodatne aktivnosti bit će pokretane u skladu s potrebama tržišta radne snage, sporazumima s jedinicama lokalne samouprave, suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i sugestijama zainteresiranih građana.


 
 
UVODNA RIJEČ     NOVOSTI     PROGRAMI     RASPORED      INFO

Copyright 2005 www.pou-sinj.hr All rights reserved.